Tuesday, January 21, 2020

GEDICHTENDAG 2020 - THEMA " DE TOEKOMST IS NU " - OptredenNOGMAALS -


Nogmaals –


Dit herhaaldelijk overwegen van wat ons onlangs
is meegekregen – liefde kreeg een officiĆ«le ondertoon
hoewel het al meer dan gewoon had geleken. Toch,
in het bijzonder blijft het leven ervan een wonder
– zonder kunnen wij niet.

Ik verbaas mij dat ik jou het jawoord heb gegeven,
niet omdat ik het niet zou willen, maar ik had het nooit
eerder in alle overgave zo duidelijk durven laten
horen, had nooit van tevoren hiervan durven
dromen, zo oprecht zonder dralen.

Nogmaals verbaas ik mij erover dat jij en ik zover
zijn gekomen, dat elk ogenblik aan liefde grensde,
dat elke belofte werd ingeluid. Luister naar de
mees en de merel – gaandeweg vinden ook
zij elkaar – luid of ingehouden – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
dinsdag 21 januari 2020

VOORUITZICHT


VOORUITZICHT


Hoe de mussen al ruzieden in de struiken terwijl
ik nog nauwelijks wakker was. De ochtend moest
nog worden aangevangen, maar de tijd ging
onverbiddelijk verder.

Het heeft iets vreemds nu alles voorbijgaat, nu
het toch zo verschrikkelijk dichtbij. Wat ik ook denk,
de tuin is altijd anders, ik ken hem niet, hij blijft
onvindbaar, hij is altijd even afwezig.
 
Het is zo duidelijk winter en de tuin staart mij
wezenloos aan. Het wordt tijd om bij mijzelf
weer terug te keren en geduld te hebben
met wat ik mij zoal voorneem –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
dinsdag 21 januari 2020

Monday, January 20, 2020

SFINX


SFINX


Zoals het licht de dag verlaat en de schaduwen
rafelranden langs de daken maken – ik heb nooit
enig idee gehad dat dit van andere tijden was,
antieke voorboden van een diep verankerde
ondoorgrondelijke architectuur.

Om het te kunnen begrijpen moet je het langzaam
leren lezen – aan woorden heb je nooit genoeg. De
wereld ademt, maar vanuit een soort heimwee – een
opa tegen zijn kleinkind, die onbaatzuchtige liefde
van niets te hoeven willen.

Omarmt het mij, pakt het mij zachtjes beet, hoezeer
het ook aanvangt te verdwijnen. Het licht een oeroud
Egypte, een gouden sfinx van een dorstig verlangen
naar een eenmalig nu –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 20 januari 2020