Saturday, April 29, 2017

CUMULICUMULI
Landjuwelen
Antwoord op Gemma “ Passie “

De lente een geboortewens met roffelende kelen in het
doortrapte struikgewas van Duindoorn en Brandnetels. Er
komen falsificaties aan te pas. Waarom zou een

Pinksterbloem met maagdelijk toebehoren een heus
Paasgebeuren zijn terwijl die ene toevallige Vlinder en
een aarzelende Bij? Straks kleuren wij weer Koninklijk

Oranje en lallen we tot we strontlazerus door de heggen
vallen. Ach, hoe schoon is de jeugd en bloost zij telkenmale.
De Gierzwaluw flitst voorbij vanuit hoger hemisferen, de

Meimaand teistert een huiverig April. Waar het weer doet wat het
wil verschroeien zijn grillige Cumuli, verdampen hagel en woeste
streken. Maar jij speelt het tabula rasa van het ongeboren kind

en ontsteekt weldra de Kastanje in hemelse kaarsen. Hoe
ongenadig puriteins laat het zich bewijzen nu jij vooralsnog
weigert de Nachtegaal te horen? Het moest er weer eens

van komen dat het werkelijk naar een
nieuw noodlot bespoedigde –

Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  zaterdag 29 april 2017
Foto Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  vrijdag 28 april 2017
 

 

Wednesday, April 26, 2017

WEIDSWEIDS
KNNV excursie Westwouderpolder
Uitgewerkte Smartphone opname


Soms blijft in dit weidse landschap toch het ideaal bestaan, dat
Hazen hoeken slaan, dat in de roep van Grutto en Tureluur
iets doorklinkt van verte en vroeger.

Soms zijn de graslanden en de dijken weer zo bloemrijk als
voorheen, lijkt de lucht weer gepenseeld door Ruysdael, schemert
voorzichtig een vergeten Gouden Eeuw.

De Rietzanger baldadig ten tonele, de Veldleeuwerik romantisch
onzichtbaar. Soms wil dit leven een schouwspel, een nieuwe jeugd
in het vooruitzicht. Soms wil het weer toekomst.

Soms wil de lente zachtmoedig, vergevingsgezind zonder
teloorgang. Dat je iets onderneemt, een voettocht om de polder.
Dat je beseft dat dit nog kan, een broedkamer in volle glorie.

Groots en grazig in haar onlosmakelijk verband –


Elbert Gonggrijp,  Westwouderpolder,  De Woude,  woensdag 26 april 2017
Foto Elbert Gonggrijp,  Westerwouderpolder,  26-04-17

 

Monday, April 24, 2017

AANVANKELIJK

AANVANKELIJK
Duindagboekgedicht 64
Uitgewerkte Smartphone opname


Had er niet een eerste mens, voortekenen van verval? Er
was geen reden voor de vogels op de vlucht, het gewenste
grazen aan de kudde. Een natuurlijker evenwicht.

Zoals er een nest was begonnen, zonder jou en mij. Zoals
een lente aanving nooit te hoeven haperen in het licht des
aanschijns, zon of regen, hagel en wind.

Omdat het duin in den beginne zichzelf was en niets
anders diende tot kostbaar bezit, ledig en vol van
betekenis in het onuitgesprokene.

Alsof alles zonder mij kon om volledig te
worden begrepen, zelfs toen ik dit niet –Elbert Gonggrijp,  PWN duinen Bergen aan Zee,  maandag 24 april 2017
Foto's Elbert Gonggrijp,  PWN duinen Bergen aan Zee,  24-04-17
BUITENGAATS

BUITENGAATS
Naar foto @ Saskia Boelsums,
“ Het wad bij Dorum – Neufeld “


Vertoeven waar het elders nooit – een vergezicht, een oud gelaat dat
staat op grimmig en gesloten, een teleurstellend uitgangspunt die voor
eeuwig kon versleten, het zeegat uit. Dat je het jezelf had ingeschat
alsof jij het zo had uitgevonden.

Zwaar als zand, zompig als klei. De wolkenpartijen weigeren
het interpreteren, dat je ze beter kon negeren, het heeft met haat niets
te maken, maar laat ze. Het wil zo onbestendig als blijvend kunnen v
erdwijnen, als eertijds voorgoed te zullen vergeten.

Naam of geen naam. Het gulzig slijk zit onderhuids. Ik weet je,
bestem je en vergeef je. Ergens moet het leven dat het ervan krioelt en
kruipt. Maar verklaar je nader. Nu kan het nog anders. Dat het getij
korte metten met je maakt.

Het zichtbare te veroveren, het wachten te
herscheppen in een eindeloos geduld om water
aan lucht te laten raken. Zoals jij mij spiegelt in
een eindeloos herhalen van wat er overblijft.

Het verwijt dat je eraan
zult blijven twijfelen, maan
of geen maan –


Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  zondag 23 april 2017
Foto @ Saskia Boelsums(website: www.saskiaboelsums.nl)