Wednesday, April 26, 2017

WEIDSWEIDS
KNNV excursie Westwouderpolder
Uitgewerkte Smartphone opname


Soms blijft in dit weidse landschap toch het ideaal bestaan, dat
Hazen hoeken slaan, dat in de roep van Grutto en Tureluur
iets doorklinkt van verte en vroeger.

Soms zijn de graslanden en de dijken weer zo bloemrijk als
voorheen, lijkt de lucht weer gepenseeld door Ruysdael, schemert
voorzichtig een vergeten Gouden Eeuw.

De Rietzanger baldadig ten tonele, de Veldleeuwerik romantisch
onzichtbaar. Soms wil dit leven een schouwspel, een nieuwe jeugd
in het vooruitzicht. Soms wil het weer toekomst.

Soms wil de lente zachtmoedig, vergevingsgezind zonder
teloorgang. Dat je iets onderneemt, een voettocht om de polder.
Dat je beseft dat dit nog kan, een broedkamer in volle glorie.

Groots en grazig in haar onlosmakelijk verband –


Elbert Gonggrijp,  Westwouderpolder,  De Woude,  woensdag 26 april 2017
Foto Elbert Gonggrijp,  Westerwouderpolder,  26-04-17

 

No comments: