Thursday, January 29, 2015

Aankondiging Gedichtendag 2015, " Met zingen is de liefde begonnen " Stichting Schrijvenswaard


                             
                                  Annek Groot, de nieuwe Stadsdichter van HeerhugowaardVoormalig Stadsdichter Inge Boulonois 2011-2014 


                                         Voormalig Stadsdichter Hans Boomsma  2008-2011


                         Schrijvenswaard, Gedichtendag 2013, Gemeentehuis Heerhugowaard

Wednesday, January 28, 2015

WISPELTURIG

WISPELTURIG
KNNV Excursie naar Hoefijzermeer, Castricum,
PWN gebied “ De Zanderij “.
Uitgewerkte opname Smartphone ter plekkeMocht dit duin aanwezig zijn, dan grillig en amechtig  
de wind. Fijnnervig wringt zich de donkerte, kent
de zenuwtrek het kronkelig verweer, vreest de
geest de vernatte verweesde struiken tot leven
Onomkeerbaar de aarzelende schreden.  

Het geeft geen kleur, het vermaledijde gissen waarlangs het
pad kromme pijnlijke lijnen bezit. Hoezo, een duidelijke weg
in dit onverbiddelijk grijs? De vogels geven nauwelijks
gehoor in hun geringschattende geluiden. De tijd krult
de bast van de onfortuinlijke bomen.

Een offerande aan de wrekende God voor deze gewraakte
winter. Hoezeer nog dit krakend beeld van het mogelijk
symptoom dat bemost in vochtige patronen. Alles
verplicht zich tot grilligheid en vergist zich telkens
weer naar een ontoegankelijke boodschap –Elbert Gonggrijp, Castricum, PWN gebied “ De Zanderij “, woensdag 28 januari 2015(Ruwe Engelse vertaling/Loosely translated to English)CAPRICIOUS
KNNV Excursion to “ Hoefijzermeer “, Castricum,
PWN area " De Zanderij ."
Elaborated recording Smartphone at the spot


If this dune may be present, capricious and breathless
the wind. Fine-grained wriggled the darkness, knows
the twitch the tortuous defense, fears the mind the
wetted orphaned shrubs to live. Irreversible the
hesitant steps.

It has no color, the cursed guessing along the way of
curved painful lines. Why, this clear path in this grim
gray ? The birds show little hearing in their derogatory
sounds. Time curls the bark of the unfortunate trees.

An offering to the avenging God for this offending
winter. How much severe this still crackling picture
of a possible symptom that’s mossy in its humid
patterns.  All of it commits to be capricious and
making mistakes continuously to an
inaccessible message -Elbert Gonggrijp, Castricum , PWN area " De Zanderij ," Wednesday, January 28, 2015

(Photo's made om spot with a Smartphone)

Storm in het gebied "  De Kerf " tussen Schoorl en Bergen aan Zee ter illustratie 

Monday, January 26, 2015

PERMANENT

PERMANENT
Nachtelijk stilleven
Uitgewerkte I-Phone opname


Als ik mijzelf om mij heen vergaar, blijken dingen
ijdel, spaart zich de wanordelijke rommel. Kan dit
zich permanent? Omdat zich niets heeft gewijzigd?

Het is aan de nacht stil te staan bij zoveel twijfel.
Het heeft zich liever doen vergeten. Ik omwille
van mijn liefste mijzelf gereed tot rust en vrede.

Maar met de slaap de rusteloze rede die zich
niet wijken laat omwille van een nader uur,
een mogelijk begin om weer –Elbert Gonggrijp,  Alkmaar,  maandag  26 januari 2015


(English translation)

PERMANENT
A nocturnal still life
Elaborated I-Phone Recording


If I gathered myself around me, things turned out
to be vain, saved itself the disorderly me. Can 
this be permanent ? Because nothing has 
changed ?

It stands still in the night with many doubts.
It would rather forget . In the sake of my 
dearest self to be ready for peace and 
quietness .

But with the sleep the restless reason 
which doesn’t let us depart because of 
a further hour, a possible start over 
again –


Elbert Gonggrijp , Alkmaar, Monday, January 26, 2015
NAAMLOOS

NAAMLOOS
Voor Conny
Florence and the Machine “  Remain nameless “


Uit het niets woorden zeggen om stilaan te verstaan.
Ik bekoorde zoals jij bekoorde. Er was geen denken
aan dat die gedachte ooit over zou gaan nu jij hier
onvermijdelijk mijn grootste liefde ooit. Het
gebeurde, waarom anders gewenst?

Het was zo klaar als klaar, je was daar, niets hield tegen
wat zich niets te ontzeggen hield. Waarom te fluisteren
wat liefde beduidde, waarom te ontkennen wat zich
eerder nooit. Hier helpt geen orde of verstand, het
gebeurde naderhand, het wist zich achteraf.

Hier grijpt niets in elkaar, hapert heldere taal, wil niets
duidelijker dan de vraag je af te vragen waarom. Ik zag
jou terwijl ik niets verlangde en niets meer zeker wist
dan dat dit nooit in eeuwigheid.

Vergeet wat zichzelf zo naamloos had uitgesproken. Het
leeft de liefde, het komt dichterbij dan ooit. Ik zag het aan
de natuur, ik wist het in jouw aard, het was ons zeldzaam
waarachtig. Wij waren dit, ook al dacht het zich elders  Elbert Gonggrijp,  Alkmaar,  maandag 26 januari 2015