Thursday, February 26, 2015

Het Katern " STURNUS " (Geboorte en opstanding)


De voorbereidingen voor het optreden van mij als Natuurdichter en mijn vriendin Conny Lahnstein als zangeres in OBA te Amsterdam op zaterdag 28 februari 2015 a.s. zijn nu in volle gang. 

N.a.v. een initiatief uit mijn tijd in Groningen in 1994 heb ik een formule overgenomen om mijn gedichten te presenteren en van de hand te doen. Het betreft een zogenaamde flyer die destijds het Gratis Literair Blaadje heette. Het bestond uit een A3 formaat vel dat opgevouwen tot een vierkant 12 vlakken bevatte die dan 12 stukken tekst konden worden voorzien. Gedichten, columns en verhalen. Een herkenbaar logo, een periodiek verschijnen. 

Ik ga nu hetzelfde doen met mijn(voorgedragen) gedichten. Een heus katern, een vorm van Nieuwsbrief voorzien van eigen foto's en inclusief Natuurdagboek. Het 0 nummer bestaat reeds.. Wij noemen het STURNUS....Een unicum in beperkte genummerde oplage van omstreeks 50 exemplaren. 

Dus...Zolang de voorraad strekt verwijs ik U naar mijn optreden in de OBA...

(De getoonde versie is nog het proefexemplaar.)

Het YouTube filmpje betreft de zgn. " Starling Murmurations " die ik ooit heb mogen aanschouwen en betrekking hebben op de bewegingen van de spreeuw, ja ...Sturnus Vulgaris...

Optreden Kunst10Daagse 2012, Bergen aan Zee

LEEGTE
Kunst10Daagse Bergen aan Zee


Laten we stellen – leegte. Leegte is het
meervoud van stilte. Een kus op de
wang van het vergeten.

Juist nog bij leven aanbeland – ogen
traag van begrip, handen die geen
Afscheid willen nemen.

Leegte. De deur de vrijheid geven dicht
te slaan – als het niet meer hoeft – de
woorden ruw en stroef.

Uit het zicht. En wat daarna: het bed
slaat zacht het heimwee op, de blik
staat al dagen naar het missen.

Leegte is een meervoud van stilte. Aan
gebrek is nooit genoeg. Wachten een
vergeefse poging tot vinden.
De pen heeft de tijd.September 2012


Wednesday, February 25, 2015

IN PLAATS VAN -

IN PLAATS VAN
Een In Memoriam
Voor N.

Is het aan het woord? Hij ging en ook al
wist je wel waarom, waarom dan nog
in woorden? De pijn is er nooit minder
om, de tijd niet minder rijp….

Het was in detail zo verschrikkelijk nabij,
het was nooit aan een woord genoeg,
hoezeer bitter aan de kern, hoezeer
elk onverhuld feit om woorden
vroeg.

Was het dan nu genoeg? Was dan elk
laatste woord voor het laatst, kon het
zo naast alles wat kon gezegd? Was het
bij zijn leven hetzelfde zoals liefde
trouw dat er zonder woorden?

Had ik het ooit geloofd, het gebeurde 
zo langzaam geleidelijk, maar altijd te
vroeg. Ook al zeg je dat het genoeg,
ook al wist je het is beter.

Hoor je nog zijn woord, zijn tred door
de gang, de hoofdknik van ja ofte nee,
zijn geur, zijn hier of daar, zijn laatste
adem? Is het aan het woord of is geen
woord genoeg? –Elbert


Tuesday, February 24, 2015

Open Podium 134 Zaterdag 28 februari 2015, OBA, Amsterdam

Open Podium 134 zaterdag 28 februari 2015
Dit wordt de 134 ste keer.

Op het Cultuurplein op de tweede etage in de OBA aan de Oosterdokskade 143 te Amsterdam treden voor u op onder voorbehoud: 
Salima Senders, Gust Peeters, Elbert Gonggrijp met Conny Lahnstein (natuurdichter en a capella-zangeres), Bassie de Boer, Lia Akman, Janny Mulder, Lucienne Kohler, Heidi van Dijk, Peter Prins, Nachaira Sistina, Cees van Ede en Irene Sminia


Het Open Podium is er voor iedereen die iets heeft met taal of po√ęzie.
Kom kijken en luisteren naar wat anderen ons te vertellen hebben.
U kunt hen ontmoeten en ook nog hun werk kopen. 

Jos van Hest, de presentator, begint om 15.00 en gaat door tot 17.00. 
Hij hanteert een willekeurige volgorde, maar degenen die op de lijst staan komen aan de beurt.

Gastvrouw deze maand is Riet Lamers

Hartelijke groeten,
Riet Lamers en Monique Groeneveld gastvrouwen,
Open Podium
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Oosterdokskade 143 (bezoekadres)
Oosterdoksstraat 110 (postadres)
1011DL Amsterdam
tel: 020-5230842 of 020-5230814 of 020-5230809

Monday, February 23, 2015

RETROGRADE

RETROGRADE
Improvisatie op muziek James Blake “ Retrograde “

Naakt de onvolledige dag. Niets geeft aan waarom,
ik leef het achterhaald,  niets blijft zijn eigenlijke
vorm. Kalmte draalt een overige zon, bedrukt de
lach, beklemt het onvolledig hart dat zich overig
acht.

James Blake prevelt zacht zijn zwanenzang.  Niets
wil zo vergankelijk als het vergeefse uur, zingt hij
zich verstild. De deuren de luiken moeten dicht,
maar wat met de tijdelijke liefde.

Hij schrijft argeloze letters, vervloeit zijn bedachte
bedoeling. O, benoem mij, maar sterf mij niet. Niet
hier, niet buiten deze gewilde tijd. Laaf mij aan al
wat dierbaar is, vang het laatste licht. Koester mij,
veracht mij niet –Elbert Gonggrijp,  Alkmaar,  maandag 23 februari 2015