Tuesday, February 17, 2015

RIVER FLOW

RIVER FLOW
Associatief gedicht n.a.v. de melodie en titel van deze song
Voor de band Tristan en Evelyn Kallansee in het bijzonder


Warrelend draaikolkend vrijelijk het dierbare  rennende
water, zo ongelooflijk zichzelf onbeperkt om te gaan te
staan waar? Ik had geen vermoedelijk waarvandaan, maar
het was richting zover het oog zich stroomde.

Het is onbeperkt doorzichtig van zicht, het is altijd waar en
ergens, het kent zijn plaats en denkt zich los van het seizoen
naar elders, altijd elders. Zal ik het eenzame blad met de
eeuwige ribbelende golven, kalvende naar toegeƫigende tijd,

Een gewenst geachte plek? Hier sta ik mijzelf niet in de weg,
hier ben ik het uitroepteken van een zachtaardig geweld dat
aan de ruwe stenen likt, de kiezelstenen tot verwerpbaar
maakt. Ik ken mijzelf dit toe, dit vloeiende bewegen, van

Zon, regen, het eeuwig spelevaren met de wind en de enkels
van het toetastende  kind onbevreesd voor wat mogelijk
voor gevaarlijke gevolgen, maar het lieflijke omvatten
van wat mij tastbaar maakt, nat tot op de laatste haren.

Ik ben de onmogelijke weg, ik ben dwars er tegenin, ik ben
de uiteindelijke zee, geen gezicht, maar tevreden met waar
ik mij neerleg,  verstom waar jij mij loopt, daar aan jouw
voetstap in het neergelegde strand. Ik ben het leven, je

Laaft je –Elbert Gonggrijp,  Alkmaar,  dinsdag 17 februari 2015
No comments: