Monday, September 28, 2015

De Weijde Circkel

WEIJDE CIRCKEL
Radiohead(Morning Mr. Magpie)

https://youtu.be/K2ckygtjbAwVoor wat of wie Al en Niets verlangt 
verkondig ik U des te meer:..... Er is 
geen Heere God  zo groot als Gij, er is 
geen Moederziel Alleen dan
overig JIJ....!

Bekommer U dus desalniettemin niet meer 
dan enkel echte Sorgen.... Die des morgens 
verscheenen en verdweenen als Vadertje Tijd 
voor de Son, die Sonne die als Hellenmaan
kwaailijk de Beenenwaagen nam....

Ik zeg het U nog enen keer: Hij die GIj 
aanschouwde ist nicht mehr! Het is een 
oude kromgebogen Tafel die zich Gelukzalig 
acht, een Rondetafel  en... 
Lacht om ieder een keer!

Hij is niet meer, 
HIJ IS NIET MEEER!!!

Maar met het Scharlakenrood nog op de kaken 
aanschouw IK den Vollen Maan Maagdelijk Rein..... 
Hoe teder zeer hartzeer verdween in opperste Schijn 
van Gloren?!

Aaaah.... Hij is herboren als een nieuwe MAAN! 
Maar welk een Volheid oogt hij ten Uwen Name? 
Is hij he of is zij she? Kweenie, je ne sais pas.... 
Maar wij noemen pas de naam bij het Altaer 
in het aangezicht des Heeren....

Moet Ik dan jullie geheim verstjieren om het Ware 
aan te zien? Een gebroken Belofte herboren in het Schone 
van een pasgeboren Kindelein???

De Naam dan maar, desalnietemin 
een Waardige Aardige Naam....

Een meisje, een jongen, een baby, 
Zeugeling voor mijn part??

Ach en O, wat dan? Verraden al voordat het Echo 
had in Baarmoederhalsch achterstevoren????
Nee toch zeker?

Maar dan: een Meisje?

Ik noem maar wat 
en zeg dit Geheim alvast 
woorden aan, een toets 
van zachte Veeren....


Wij noemen haar:...... 
Vul het maar alvast in, 
jeugdig paar, zeg het maar...

Vintage, of achterstevoren.... 

Laat de baby het maar niet horen.... 
Een Ekster zou het je nog kunnen ontnemen, 
stelen als de Raven!!!

@ Treble,  Pica Pica,  
ook namens 
Maggie Magpie 
alvast bedankt... 

Er is geen woord van heel, 
maar wat deert het, me dunkt?

Geeneen, 
geeneen.....


Elbert Gonggrijp,  Heiloo,  Olvendijk,  GGZ st. Willibrordus,  Overtoom 3,  maandag 28 september 2015,  22:41 uur   

De Havik zwaait de scepter, de Haen kraait van niets, maar Pica Pica hangt gemoedelijk rond.....

JE NE SAIS PAS....
JE NE SAIS  PAS


Ik heb deze wolken niet bedacht,
het ware ideale Genesis begonnen.
Dat er binnen 7 dagen rust
zou zijn kon er bij niet
in - Liefde als het ware
kent volgens jou nooit
een voleinding.

En als het zo was liep je                        
achter alle feiten aan
ook al was elke vorm
van begrijpen een net
zo goed creëren, al
was het in een andere
taal.

De jouwe meest waarschijnlijk....

Ik zet de schepping naar
mijn hand, maar wist ik
de ware resultaten?

Mijn handen bevoelen het
vochtige mos, ik denk mij
de Kruidgewassen
uit Moeder Aarde. Maar
laten zij ooit los
de wens die ook zij
zichzelf bevroeden?

Een eerste Vlinder
waagt zich een waaghals
van vreugde, de Libelle
waagt zich zijn eerste
verbeten kansen.

Het is een antwoord
zonder vraag, het is
het principe van
elk lankmoedig
wachten,

Ik weet het niet, ook
al weet ik dit zeker.

De zon schijnt achter de
zon, maar grijpt zij ooit
haar kansen? -


Elbert Gonggrijp,  Bankje " Bestaansrecht ",
Alkmaar, Oud Overdie, Jan Brugmanhof 2,
dinsdag 4 augustus 2015,
30 graden Celsius,  blauwe lucht, sigaartje en een glas witte portFoto van 18 september jongstleden tijdens mijn eerste performance als dichter in Alkmaar op het Clarissen Bolwrerk,  Open Monumentendag 2015,  't Kruythuysje...(Fotograaf onbekend....)@ Foto Jeanine Hoedemaker, dichteres in hart en nieren....

Sunday, September 27, 2015

TAXUS HORRIBILIS

TAXUS HORRIBILIS

(Venijn zit in een kort staartje
Zij is de kwaadaardigste
niet.)

De vrucht een jeugdige
vernieuwer die zich nieuwerwetse
kansen biedt, maar liefst zo vluchtig
als mogelijk tot Niemandsverdriet.

Nog zo eeuwenoud tot hard en bars
bewogen verblijdt zij haar hartstochtelijk
welkom tot ieder ander die er niet
zo gretig en in overvloed.

Maar accuraat met gespitste snavel. Eventueel
uit de aangeboren vingervlugheid van
een schalkse tante. Voorzichtig, dan
breekt de broederzusterbanden niet!

Op gewiekste wieken lopen ze ermee weg,
maar o wat een pech, want hoe karmozijn
de vrucht verzaligd glimlachen mag,
zei veinst vergif,'  dagelijks een dosis.

Ik zeg niets, want ik straal zoals altijd
comfortabel een goede moeder,
oerder dan oer.

Daar sta ik dan stoer en stamboekvee
mijn gewillige gasten. In de feilbare nacht,
dat wel.....

Uit mijn hoofd ontstaan de vele getijden
waarvan ik mijmer en Godzijdank: Er
vielen er minder dan er ooit daadwerkelijk
hadden gevallen als ik ZELF
niet aangegrepen had,

die ene kleur der eeuwige ooft,
Karmozijnrood verlegen, met
een ingetrokken gelaat van
filein blozen.

Had ik dit dan echt nooit
beter verkozen als zij tot
mijn nut van het|
algemeen?

Neen, helaas, driewerf neen.
Ja, ik ben de dader maar als jij
jouw lot tot lijk verkiest is
het nimmer mij te verwijten.

Jij was er immers zelf bij
toen jij mij verkoos uit al
die andere schone jonkvrouwen??

Waarom dan toch mij,
 dit laatbloeiend Serpent
uit het Oosten......


@ Poëzie Elbert Gonggrijp,  Heiloo,
gesloten afdeling "  Olvendijk ",
in de buitenlucht met een Oud Kampen sigaartje en een dubbele espresso,
zaterdag 27 september 2015,
20.23 uur s' avonds,
windstil, bewolkt, maar magenta blauwe lucht.......

@ Foto's Elbert Gonggrijp ter plaatse..... 27/09/15

Wednesday, September 16, 2015

Optreden Artfarm, Heerhugowaard, zondag 20 september 2015

Artfarm,  Rustenburgerweg 126,  Heerhugowaard


Conny Lahnstein
De tevreden roker....
Impressie via de ogen van de Natuurdichter Elbert Gonggrijp en de genoeglijke tegenklanken van de veelzijdige Paper Artist Conny Lahnstein.
Mijn bankje " Bestaansrecht "

Overview Niemandsland
Holy Moos, mijn lieve getrouwe...

Kaardenbol,  Vlindertuin,  Oosterhout,  Alkmaar

Wilde Peen,  Vlindertuin,  Alkmaar 
@ Foto's Elbert Gonggrijp,  Juni/Juli 2015,  Alkmaar e.o.
Speerdistel,  Oosterhout,  Alkmaar@ Foto's Elbert Gonggrijp,  Juni/Juli 2015
Roodpootschildwants op een bankje bij de Speelweide van Landgoed " Nijenburg ",  Heiloo

Dichter in opperste concentratie voor selfie... :)


Natuurvorser Conny....(Berm Oosterhout,  Alkmaar
Bloedrode Heidelibel(?),  vrouwtje(Zwarte poten...)op grote voet....,  Jan Brugmanhof 2,  Niemandsland,  Alkmaar

Bloeiend Timothee gras,  berm Oosterhout,  Alkmaar

Kunstenaarsduo in gelukkiger dagen... :)
Komt allen op zondag 20 september a.s. naar de ArtMix te Heerhugowaard. Daar treden o.a. het Kunstenaarsduo Elbert Gonggrijp en Conny Lahnstein op van 15.30-15.45 uur met voordracht van hun gedichten. Wij doen dit samen met 6 andere dichters en vertellers. In ons geval vertolkt Conny ook een aantal van mijn gedichten door ze te gaan zingen....

Wat: Artmix

Waar: Rustenburgerweg 126,  Heerhugowaard        

Wanneer: zondag 20 september 2015

                                                                                          Hoe laat: van 15.30 tot 17.00 uur
www.artfarm.nl


Saturday, September 12, 2015

A Golden Oldie.... Congratulations, Mr. Bernard.....Computer drawings
To Bernard dov Wisser

Nullen en enen leiden onrustig
vrede in – beheerste stilte – de
kilte voorbij.
Waterlelies in pixels – Monet
gelijk – drijven onaangeroerd
in fibrerend evenwicht.
Welke kleur de keuze om zich
synchroon te doen manifesteren
– de emoties ingekaderd?
Het spel troef….

Elbert Gonggrijp,  Heerhugowaard,  11 oktober 2011

Computer Graphics,  Art Play 2,  @ Bernard Dov Wisser,  Oct. 2011


Golden Oldie; Long Ago and Far Away A Previous Version of Bernard,
Photo Art, @ Bernard Dov Wisser,  2014 

    

DEKSELS, BOMMEN EN GRANATEN!

Deksels, Bommen en Granaten!
Het Kruithuisje te Alkmaar,  Clarissenbolwerk 1.

Gelegenheidsgedicht voor het Kruithuisje,  Alkmaar
Optreden Open Monumentendag 2015

(Voor Elck Wat Wils....)


I

" Ik sta op wacht en
denk aan jou. Ik loop
niet weg, ben altijd
in de buurt.                                      

(" Never gonna give me up,
    never gonna let me down... ")                                                        

Denk jij ook aan mij
als ik mij
eigentijds
nader
verklaar?                                        
                                                             
(" Always gonna be around,
    always walk around,
    never walk away... ")                                                          
                                 

(" Sit down, settle down,
look at me... ")

Recreeer wat ik mij
tot ogenschouw
beneem...

                                                       
 (" Make your dreams not to my shame                                                          
     the Same Old Story... ")


(" Listen! ")


II

Wat in het vat zit
verzuurt niet, verschiet
nooit zijn kruit. Ik
declameer, speel in
op het oog en het
oor. Ik bezingoochel
mijn publiek,
bliksems, donder
en granaten.

III

Ik donderpreek
honderduit, een
Jan Brugman
aller talen.
Gods Toorn over
de daken.

Kreten
slakend
als
de
snaterende
blatende
eenden
tot
de
schapen.

Het zeegat uit.

IV

De strijd gestaakt
het schaamrood op de
kaken.

Het zeemansgraf
ter verzuchting:

" Deksels, Bommen en Granaten.... "

V

Maar de Gierzwaluw
sloop schril op
vrijersvoeten
vrijuit.


@ Elbert Gonggrijp, Egmond aan Zee, Strandpaviljoen " De Uitkijk ",  donderdag 10 september 2015


 * Alckmaria Vitrix!
    Bij Alckmaer begint de Victorie!(8 0ctober 1573,  Alkmaars Ontzet)


(Alkmaars Ontzet 4 october 1573)

Geuzen, Boeren Burgerlui met hand en tand, met pek en veren.... Te water die rat!


Tuesday, September 08, 2015

Optreden Kunstenaarsduo Elbert Gonggrijp en Conny Lahnstein Open Monumentendag Alkmaar 2015

Ons eerste optreden na mijn psychose, nu als een volwaardig Kunstenaarsduo..... Dichteres meets dichter.... Aan elkaar gewaagd en taalbegaafd....