Tuesday, February 28, 2017

FURORE

FURORE
Landjuwelen
Antwoord op Gemma “ Hij die koning die hij is “


Behendige vingertjes en het rijk alleen. Een grootvorstin met
het opgroeiend kind. Zo vertelt een lente het welgezind een
onaflatende vreugde. Om je op te verheugen het kleine
grut dat in alles met het klein geluk waarlijk gelukkig is.

De vogels scharrelen hun kost bijeen en de Merel en de
Lijster vieren voorzichtig feest. Uitbundigheid geenszins, maar
enigszins bedeesd. Het spiegelt zich onvoorwaardelijk liefde.
Het speelt onschuld, het is aandachtig, kent geen verweer.

In de knoppen barst het straks van ongeduld. Maar het
kind bouwt aandachtig zijn eigen koninkrijk, zwaait zijn
scepter dat het je vertederen blijft alsof de eeuwigheid
dit zo gebood –


Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  dinsdag 28 februari 2017
Monday, February 27, 2017

VOORBIJ HET VENSTER

VOORBIJ HET VENSTER
Landjuwelen
Antwoord op Gemma “ De hartenklop “

Ons leven behaaglijk achter de ruiten
en een buiten vol ongerief. Dat het je in
het geheel niet beroerde -

De meeuwen hangen straf bij vlagen, proberen de wind
vooralsnog. De takken gaan aanstonds hun bloei verklaren.
Hoe somber bestaat het? Zij uiten zich zonder vreugde,
wachten het welbehagen. Alsof je ze ertoe kon dwingen.

Wij blijven immer hetzelfde proberen, iets van toekomst, iets van
vreugde tegen elke prognose in. Wat pijnlijk overleven beslaat
mag ook gezellig. Ook al wil het anders, een bulderen, een

ingehouden woede, een onophoudelijk
murmelen, een diepgewortelde wrok. Zeg
eens wat als je dit graag zou trachten
te veranderen –


Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  maandag 27 februari 2017
Fotograaf onbekend - Wilgenkatjes in bloei

8e Open Podium Schrijvenswaard op 4 maart 2017, Heerhugowaard8e Open Podium Schrijvenswaard op 4 maart 2017
In de Bibliotheek aan de Parelhof 1 te Heerhugowaard.
Van  13.30 – 15.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur. De toegang is gratis.

  
Henk Dillerop, dichter uit Leeuwarden. 
Henk is al een groot deel van zijn leven bezig met poëzie. Mensen met elkaar verbinden door middel van poëzie. 'Dat is mijn passie'.

Hans F. Marijnissen, dichter uit Eindhoven
(Breda 1949) schrijft vanaf 1964 en publiceert vanaf 1971. Drie recente romans en drie dichtbundels heeft hij op dit moment in omloop. Hij treedt bijna wekelijks op met poëzie in heel het Nederlandse taalgebied.

    
Conny Lahnstein dichter uit Egmond aan den Hoef.
Vertolkt haar eigen ervaringen naar beeld, zang en poëzie. Menselijke gevoelens en het bijzondere van alledaagse dingen geeft ze weer in eigen lyrische bewoordingen, kleuren, klanken en vormen.

Agaath Bekker dichter uit Alkmaar.  
Haar poëzie gaat verder dan het zwartwit denken uit haar jeugd. Vanuit dit overzicht schrijft ze ironische-, brutale-, weemoedige-, humor- en grumorgedichten over haar wereldbeeld en haar eigen leven. Zij is begonnen met schrijven in een moeilijke periode in de 70er jaren.
Annek Groot dichter uit Heerhugowaard.
V
oor het derde jaar is Annek de Stadsdichter van Heerhugowaard. Twee keer per maand wordt een gedicht van haar geplaatst  in het Stadsnieuws. Naast 2 eigen bundels schrijft ze mee aan bloemlezingen. Op verzoek verzorgt zij workshops voor kinderen en volwassenen.
Elbert Gonggrijp dichter uit Egmond aan den Hoef.
Schrijft zijn gedichten als beschouwer vanuit het wezen van de natuur, de mens, de liefde. Hij ‘schildert’ met woorden. Niet alleen vanuit de emotie, maar hij vertaalt ze naar zijn eigen symboliek.

Adriana Vriesman, dichter uit ‘t Zand.
Schrijft over het leven, de liefde,  het verdriet  en de natuur én is trouw lid van Schrijvenswaard
Hubert Klaver, schrijver uit Groningen
Noemt zichzelf een onafhankelijke undergroundschrijver, die zijn eigen weg bewandelt. Schrijft korte verhalen, columns en heeft een aantal boekjes uitgegeven.

Michel van Dijk singer-songwriter uit Amsterdam.
Noemt zichzelf zanger en liedjesschrijver. Hij zingt liedjes over zijn gezin, de stad, maar ook over onrecht en ongelijkheid, hetgeen o.a. blijkt uit zijn voorliefde voor de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker.
Fred Pruim singer-songwriter uit Zaandam.
Geboren en opgegroeid aan de Zaan. Schrijft al zijn halve leven korte verhalen, liedjes en boeken waarvan er 2 jaar geleden één is uitgegeven en vertaald in het Engels en het Chinees.


De volgende Podia zijn op 1 april en 6 mei. Daar de belangstelling van schrijvers, dichters en singer-songwriters groot is voor dit Open Podium kan je je nu al opgeven voor het Podium van 1 april en 6 mei.

Info en opgeven:  
info@schrijvenswaard.nl


Thursday, February 23, 2017

ORKAANKRACHT

ORKAANKRACHT
Landjuwelen
Antwoord op Gemma “Zijn de golven hoog “
Storm windkracht 8

Ergens moet het toch begonnen. De orkaan die sluipenderwijs het
het land verkende rept zich nu met haastige spoed, beukt ongenadig
mijn kwetsbare kust. Alarmfase 3 – sluit geheid de sluizen.

Het druilt langs de ramen en het licht is vals. Konden wij ooit geluk 
vervolmaken, dan het liefst in het behaaglijke van het huis dat in zijn 
pertinente aanwezigheid geen vragen stelt. Het koestert onze stilte.

Ergens beuken de golven en het strand kalft af tot zijn gevolgen.
Kende ik je ooit eerder zo onmiskenbaar tot verwijt? De meeuwen
balanceren hun grilligheid naar geringschattend vermogen.

Dichterbij dan ooit was je in ons onlosmakelijk verband toen in de
zomer zandkorrels op onze huid hun ijdele patronen schreven.
Waar zijn wij gebleven terwijl de tirannie nu ons heden teistert –


Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  donderdag 23 februari 2017
Fotograaf onbekend AD - Storm in Nederland