Friday, February 15, 2013

Inside a poem


Inside a poem
N.a.v. nummer Mark Hollis “ The colour of spring  “  

De woorden lengen aan met leegte.
Ik wil ze liever horen zwijgen. De klokt
tikt voorbij het tijdelijke, de uren
dienen nu gezegd.

Nooit zal ik zeker weten hoe de
toekomst zich verzoent met alles
wat ik nastreef. Het zou het uiterste
vergen van wat ik in mijn mars heb.

Liefste, zoveel wit nog te verdragen.
Het is een kwestie van geluk. Die
ene vinger op de toets, die ene krabbel
van de pen. Het moet maar.

Het overige blijft kijken.


15 februari 2013  

No comments: