Saturday, May 16, 2015

HAARLEMSE DICHTLIJN

Haarlemse Dichtlijn
100 dichters Hemelvaartsdag


Tussen de oude muren van verval
vind ik mijn nieuwe woorden terug.
Hoe defini
ëren wij zo schoonheid?
Het heet een vrouw van jonge zeden
of speelt mooi weer in de
drijvende wolken van aanstonds.

Wij bediscussiëren wat wij
kunst benoemen maar ik
dicht het terplekke terzijde.

Het bier blond van allure en
diverse brouwerijen. Alles doet de
ronde, een mensenmenigte waarnaar
het goed namengissen is.

De vogels zwalken zo nu en dan aan
deze huiverende lente, strijken neer
aan wat ons node resteert.

We bespreken de evaluatie van
de overige dag tot een nader uur.
Om de kerk galmt de wind.
Hoe deze stad te verlaten
zonder terugblik op het
onvertogen dichten?

Ik zag de poëten gaan en komen                                                     
en focus op mijn performance
tot zeker –

Dit was het, dit was wat ik
bedoelde. Dat de
pen de richting wist
naar wie ik mij
altijd al bedacht
had te benoemen.@ Elbert Gonggrijp,  Haarlem,  Brasserie “ De Lift “,  Markt,  vlakbij St. Bavokerk,  donderdag 14 mei 2015

 @ Foto's en filmpjes Conny Lahnstein

Elbert Gonggrijp,  Hotel Restaurant "  Stempels "Paul Roelofsen,  " Appel ",  Brasserie en Open Podium
  
Erika de Stercke,  " Appel ",  Brasserie en Open Podium


Elbert Gonggrijp,  optreden Hotel Restaurant " Stempels "

Elbert Gonggrijp,  optreden " Appel ",  Brasserie en Open Podium

Paul Roelofsen,  optreden " Appel ",  Brasserie en Open Podium

Erika de Stercke,  optreden " Appel ",  Brasserie en Open Podium

No comments: