Friday, April 20, 2018

LITERAIRE JAMSESSION IN UITVOERING. TWEE EXPERIMENTEN. MAANDAG 16 APRIL 2018, WiJKCENTRUM REKERE 2.0 , ALKMAAR NOORD

De dichters van o.a de Dichterskring Alkmaar gingen een experiment aan met voordracht en improviserende muziek, een in mijn oog geslaagd gewaagd experiment. Nooit eerder gedaan...

Hier twee filmpjes die er in Wijkcentrum 2.0 in Alkmaar noord genomen zij  door mijn vriendin Conny Lahnstein...


gedicht " Hier " met Fruitcompagnie en consorten


gedicht " Dit dus " met Fruitcompagne en consorten
No comments: