Friday, July 26, 2019

VENIJN

Venijn


Als ware oproerkraaiers zwieren de vele 
plaatsbepaalde kauwtjes de vele vleugelslagen.
De ondoorgrondelijke stilte wordt verbroken
in het uitproberen onder de bladeren.

Wij proberen met onze naakte bezwete
lichamen een andere koers te varen – het
koninkrijk van de diepe slaap. Het wil
nog niet gevat – overal overheerst de
zoete geur van de nacht en klinken
gedempte stemmen.

Of ons iets hier bezig houdt – wanneer
het aanstonds weer ochtend wordt en
wij onszelf opnieuw moeten beginnen,
los van het weerbarstig venijn
dat hittegolf preekt – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 26 juli 2019 

No comments: