Sunday, March 10, 2013

Bar


BAR
Voor M., tijdens een kille wandeling

De stilte die door het luchtruim
klieft heeft meeuwen meegenomen
– hun statig wit vermaant ons
tot argwaan.

In de vastbesloten wereld duidt
niets op tere liefde – mijn scherpe
pen bevriest zowat, mijn woorden
verliezen het van de golven.

Grijs en bijkans doelloos. Waar
zullen wij verblijven? Als het op
de lippen ligt verstijfd het.

Het kijken leeg, het lot reeds
bezegeld. Als wij uiteindelijk
weggaan de handen warm
gewreven tot in een nader
te bepalen toekomst –


Stad van de Zon, 10 maart 2013
Bovenkant formulier

No comments: