Wednesday, March 13, 2013

GrenslandGrensland
Voor M.,  KNNV excursie Castricum, “ De Hoep “
Titel ontleend aan gedicht Rutger Kopland)

Hoe zeg je dat – na al die dagen – schraal en
ongastvrij – wij weer tot bezinning kunnen
komen – levend zodanig argeloos dat de
natuur weer ons innig wordt – geen
ontsnapping meer mogelijk.

Toekijken heeft zo iets van aangeraakt zijn
– was het niet met het volle licht dan wel met
de mogelijkheid om ons er in te kunnen
weerspiegelen – het mogelijk besef – hier
– rechtstreeks voor onze voeten.

Jij – in hoeverre heb jij geweten dat dit de
mogelijke toekomst was die zich eertijds
breeduit gemeten had – een groots
ogenblik dat al hoopvol in de bomen
genesteld zat.

Jij blijft achter – met de vroegtijdige vogels,
met het argwanende duin. Aanvankelijk moest
eerste liefde net zo minzaam zijn – eerste
stappen, eerste groeten. Wie ik kus heeft
de zon gekust – in haar allereerste uur –    


13 maart 2013

No comments: