Tuesday, December 30, 2014

KONING WINTER

KONING WINTER
Voor de digitale nieuwsbrief van de KNNV, BLADLUIS
 
 Een Verkade plaatje vereist oprechter sneeuw. Maar wil
 dit, dan moet het telkens maar opnieuw. Wil het wat, dan
 moet het voorbij elk vriezen en dooien. Dat de hongerende
 vogels weer op trek, de mezen en de merels.
 
Het vergrauwt de ijzige lucht, het riekt naar warme chocolade.
Het vereist nostalgie van dikke wanten. Het ontziet de ijsvogel
       en onthaalt de eenzame reiger. Er kan beter dan het smachten,
de levendigheid van argeloze prooi. Beter dan de rigor mortis
van de wellustige dood. 
 
Ik zie de verkillende bomen en staak als contrast hun oude tijd.
Waar hun fijnnervige takken, het onbegrijpelijk  hemeldak, het
happen naar adem? Ik leef mijn buiten dit beeld dat haar blanco
strepen trekt. Het bloeddoorlopen spoor dat achterstevoren
pas als horror wordt herkend.  
 
Verguis deze valse romantiek. Het bitterkoud doet overleven
tot nagelhard. Het album bezwijkt haar kleur als ik haar
vorsend opensla. De waan van het nimmer inzien hoe
lijklucht en ziekte de tooi van Koning Winter -
 
 
      
       Elbert Gonggrijp,  Heiloo,  maandag 29 december 2014
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               

   

No comments: