Thursday, March 30, 2017

IN NATURA

IN NATURA
KNNV excursie Haarlemmerhout


Speldenknoppen van groen waarin een lente zich staande. Hier zijn de
uitheemsen ingeburgerd, fleurig bloeiende exoten, bont uitgesproken of
frele aandoende als Armbloemige Look. In wit gestoken, in bruiloftspak.

De Bosanemoon een uitgespreide mantel van liefde in de ongerepte
sage hoe oud een bos hedendaags mag ogen. Alles wat hier terzijde ligt,
mocht ooit eens wild en ginder van oorsprong een natuurlijker plek.

Hoe grijs de dag ook de winter neigend, de hoop doorbreekt
de roerloze stilte waar de wind tot gure streken komt. Een
onredelijke boosheid genesteld in kilte.

Alles een toets van wat later duidelijker kan, aangestipt
op de nieuwe kalender. Een realiteit van weinig woorden
dan diegene die mij hier alras vervluchtigen –Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  woensdag 29 maart 2017
Foto @ Menno Slaats - Bosanemonen 

  

No comments: