Thursday, December 29, 2016

ERBARME DICH

ERBARME DICH
Voor Elly de Waard


Reikend naar het duister hoor ik Smienten fluiten voorbij een
andere einder die ik niet versta. Hoe oud al dit ritueel dat mij
ten deel – zij zullen aanstonds verder gaan.  In welke mate

vraagt weemoed niet diezelfde toon? Heb erbarmen over
hen, zij moesten reeds van ver, de weg lang en ongewis –Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  donderdag 29 december 2016
Fotograaf onbekend - Opvliegende Smienten


No comments: