Friday, February 09, 2018

HEIMELIJK

HEIMELIJK
Mossenexcusie
Uitgewerkte Smartphone opname


Door de krakende takken, het harde knappen, het
zwiepen en zwaaien van de knarse Vlieren de behoedzame
stappen, het determinerend oog. Ondoorgrondelijk
wat nauwelijks is te doorgronden.

Ondoordringbaar struikgewas om uiteindelijk een
zeldzaam kleinnood te ontdekken, het Blauw Boomvorkje
ons niet eerder hier verschenen. De grond groen
uitgeslagen met fluwelig mos bedekt.

Bomen doods en dor in een bleke winter. Onze weg
gebaand tot een klein geluk zover het ons gelukte, ergens
in een afgelegen en onbeduidend ogenblik. Onzichtbaar
voor een ieder die nooit deze plek betrad –Gedicht + Foto's Elbert Gonggrijp,
PWN duinen Egmond Binnen,
vrijdag 9 februari 2018


No comments: