Tuesday, February 06, 2018

OOGGETUIGE

Ooggetuige
Notitie


Als het licht
verstilt, de wereld
krampachtig
haar kleur
vasthoudt.

Waar waren dan
de talmende
gedachten, het
vergeefse
houvast van
wervelende
bladeren?

Nu het allengs
geen herfst
meer is?

Verstomd
verslagen
de enige
getuige –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
dinsdag 6 februari 2018
17:40 uur
No comments: