Sunday, February 18, 2018

HOOGWATERVLUCHTPLAATS

Hoogwatervluchtplaats
Landjuwelen
Antwoord op Gemma “ De zwaan “


Het van standpunt wisselen in dribbelend tegenwicht
met de golven aan de vloedlijn – tot het aan de lippen
stijgt. Hoger gelegen gebied opgezocht. In kirrende
vleugelslag op onraad beducht wiekend boven
het water in snorrende vlucht.

Nimmer schuwheid af te leggen, ogen die kijken
om alert te blijven, geoliede machientjes  heen en
terug al naar gelang. Altijd op weg, altijd
ergens anders – onrust zonder dralen,
zonder wachten of thuis.

In de steden het verval – de mensenstromen om
een nieuwe plek, een domein van veilig. Op vleugels
gedragen zou beter, maar liever de rust. Wat als
onze uren te tellen zijn tot het vallend doek?

Vogels gaan doorgaans verder,
maar wij? Hebben wij de mogelijkheid
onszelf weer over te doen? –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 19 februari 2018
foto Drieteenstrandloper in de branding - @ Carel van der Sanden
foto vliegende Drieteenstrandlopers - @ Loes Belovics
foto vluchtelingenkind - Nu.nl nieuws
No comments: