Tuesday, November 13, 2018

EIGENGEREID

EIGENGEREID
N.a.v. foto @ Carmen Borg


Het resteert – ruwheid, bolster, pit – weerbarstig riet van kaalte,
meer niet – meedogenloos het maaien – en dan het aarzelen van
het water – troebel tot klaar – een voorbereide winter.

Plechtige stilte in staken – eigenwijs aanwezig – ordeloze rijen,
schots en scheef – priemend door het oppervlak – net nog
evenwicht in het licht van een mogelijk later – in ruste.

Hoe dikwijls in het vergeten voorbij? –Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 12 november 2018
Foto @ Carmen Borg


No comments: