Thursday, November 01, 2018

WRITER'S BLOCK

Writer’s Block


In het vacuüm van deze besluiteloze dag moet ik mijzelf
weer hervinden. Het is niet het gemoed dat knaagt, het is het
halsstarrige lichaam dat zichzelf dreigt te vergeten. Een
loodgrijze middag, een verlaten personage.

Ik heb de liefde naast mij aanwezig, maar met een eigen
geduld. De lucht een enkele schaarse kreet van trekkende
vogels, dat ene alarm van een getergde merel. Hoezeer
ken ik jou anders, van lieflijker klanken voorzien?

In deze ruimte de leegte te doorgronden van een zekere
aangekondigde kwestie. Leven naast leven, dood naast dood.
Wij onderzoeken dit nader zodra deze wereld ertoe doet
Vingers aarzelen boven weerbarstige toetsen –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
donderdag 1 november 2018
No comments: