Saturday, December 23, 2017

DAARENTEGEN

DAARENTEGEN
N.a.v. foto @ Fredi Hartman


De moeder een mantel van smart, een schaduw
over die ene weloverwogen wereld. Alles tracht te
slapen, waar zijn mijn kinderen. Je gist ze,
achter de oever in het terloopse.

Damp slaapt als adem over het kalme water.
Het is onbeduidend in het bewegen. Winters de
stemmen die eensluidend krioelende takken
spreken. Het uitwaaierende van het teveel.

Het sprookje rimpelt horror en wind, wenst  
herhaaldelijk een anekdote. Er bestaat geen God,
bewaar me. Stil staat het en zwart, verliest
zich traag in het halsstarrig verdwijnen –


Elbert Gonggrijp, 
Egmond aan den Hoef, 
vrijdag 22 december 2017

Foto @ Fredi HartmanNo comments: