Tuesday, December 26, 2017

REDELIJK

REDELIJK
Notitie


Hoe  bevattelijk het Koolmeesje voor de rede,
het ambachtswerk naar arbeidershand. De Kauwtjes
ogen verliefd. Is er wetenschap in het spel dat
hier door de takken raast, heeft een boom
een eigen wil tot groei, gevoel?

Wat in wetten wordt vastgelegd heeft buiten
de mens een eigen natuur. Het hagelt met behulp
van de zwaartekracht, het licht besluit het late
winterlicht. De Merel baadt zich onbespied
in het veilig ogenblik. De lijnen uitgezet van
het alsmaar hoe en waarom.

De tijd staat stil stil voor wie er weet
van heeft, de tijd gaat razendsnel aan het
oog voorbij voor wie haar vergeet –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
dinsdag 26 december 2017,
2e Kerstdag
No comments: