Monday, January 22, 2018

BEIGE

Beige


Wat ziet dat licht in mij? Vogels figureren in hun woelig
strijdtoneel, het dagelijkse foerageren. Of gewoon alledaags
betekent. Het rot onder mij vandaan, steekt allengs de
groene punten op. Tête-à-tête, dat stelt gerust.

Wat ik gadesla blijkt nagenoeg als weleer, maar grijzer,
ingetogener. Een oude verzuchtende man. De gekscherende
spreeuwen hebben er maling aan, wroeten het hoogpolige
gras. De wereld wil wel, dat zie ik gerust –



Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 22 januari 2018   

No comments: