Wednesday, January 17, 2018

HET ONAFGEBROKENE Smartphone opnamen

Het onafgebrokene
KNNV excursie
Duinen Egmond binnen
Originele Smartphone opnamen

I.

Het onaflatende, onafgebrokene. 
Het tart verwoed de takken, koude kilt
de handen, licht verstomt de struiken,
verwart de bleke halmen.

Het bizarre, het benarde.
De benadrukte grillige vormen,
sluiers van kortstondige hagelbuien,
een verdorde winter.

Het vergeefse, het beleefde.
Het tere mos, de gekromde bomen.
Generfde gevelde reuzen.

Het doorstane,  het getaande.
Het ruwe panorama een gezicht
oud en nors ontoegankelijk
voor haar echte leeftijd –

II.

Het ogenschijnlijke, het verwijtende.
Het variabele bestaande te handhaven.
Het herbergen van het verborgene.

In het verweerde het wisselvallige.
Het opgaande, het neervlijende, het
veronachtzaamde. Het ordinaire.
Het ontdekte onzichtbare.
Onstuimig van karakter.







III.

Het ondoorgrondelijke, het variabele.
Het onlosmakelijke. Het aanzwellende.
Het verhalende, herhaaldelijke, het
wisselvallige. De levende lijnen
gekromd of kaarsrecht. Het verbannene,
het gevallene, het vergetene, de spoedende
merel over het pad. Het barre, het doodse.

Het onbarmhartige, het uitzichtsloze.
De kegels, de naalden, de bramen, de luwte,
de schaduw van gading. Gestrekte armen
naar een eeuwige hemel –

IV.

Een wirwar van ongewilde grillen maakt zich
meester over dit ondoorgrondelijk landschap. De
dansende twijgen, de vloekende wind, de
venijnige lucht.

Raast het zich voorwaarts, hagelt het bij herhaling
in groezelige sluiers. Het povere licht grijst duindoorns
en bramen, maakt van het duin een dame op leeftijd.

Struinen wordt zoeken naar een mogelijke
bedoeling, de pointe van een voorlopige conclusie.
Onguur dit huis van onze liefde, verkild de
toppen van onze vingers.

In het onbarmhartig verwijten
gaan wij allengs verder tot het moment
dat wij zeker weten waarom –


Elbert Gonggrijp,
Egmond Binnen,
woensdag 17 januari 2018



No comments: