Monday, January 22, 2018

CERELEUM

Cereleum


Het heeft de neiging aan het licht te ontstijgen. Twijgen twijfelen
opwaarts, de aarde vraagt om beter onderscheid. Alles moet nog
vaste vorm. Er is niets zo weinig voorzichtig begonnen als
datgene dat ik nu tracht te zien.

De vogels willen balanceren. Hoe zorgvuldig de formulering, dit
bijna onmogelijke, het ondefineerbare. Het problematische wakker
worden. De stille wenk, het gebaar, ergens hoog boven in de
lucht, ergens laag aan de grond –Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 22 januari 2018 

No comments: