Wednesday, January 17, 2018

HET ONAFGEBROKENE

Het onafgebrokene
KNNV excursie
Duinen Egmond binnen 

Uitgewerkte Smartphone opnamen

Het onaflatende, onafgebrokene.  Het tart verwoed
de takken, verstomt de stugge struiken, verwart de bleke
halmen. Het ogenschijnlijke, het verwijtende. Het
benarde. een verdorde vergeefse winter.

Een wirwar van ongewilde grillen maakt zich meester
over dit ondoorgrondelijk landschap. De dansende twijgen,
de vloekende wind, de venijnige lucht. Raast het voorwaarts,
hagelt het bij herhaling in groezelige sluiers.

Pover schijnsel grijst duindoorns en bramen,
maakt van het duin een dame op leeftijd. Onguur
dit huis van onze liefde, onduidelijk het struinen
naar een zekere pointe –


Elbert Gonggrijp,
Egmond Binnen,
woensdag 17 januari 2018


2 comments:

Alexander Peters said...

Prachtige poëzie

Elbert Gonggrijp - dichter (1965) said...

Dank je wel Alexander,

ik was zelf ook blij met dit grotendeels opgenomen gedicht. Ik maak graag Smartphone opnamen omdat het gedicht dichtbij de waarneming blijft...

Hartelijke groeten,

Elbert