Monday, January 01, 2018

REURING

REURING
Duindagboekgedicht 85
Uitgewerkte Smartphone opname


Waar de karaktertrekken van het duin zich
doen herkennen in de speelse elementen, vindt
het licht haar huidige vorm, een voortdurend
nieuwsgierig makend vooruitzicht, hoe
grimmig en grijs soms ook.

Het zand beklonken in haar glooien stelt haar
oorsprong tentoon. Het restant van langzaamaan
oostwaarts wandelen. Wij verwaaien zoals het
meewarig helm, wij halen een frisse neus.

Wij halen adem voor een zoveelste begin. Het
oerlandschap schikt zich onverschillig in het haar
al eeuwen toebedeelde lot. Zij ligt er vooralsnog
alsof zij dit zelf had verkozen –Elbert Gonggrijp,
PWN duinen Bergen aan Zee,
maandag 1 januari 2018
Foto's Elbert Gonggrijp en Conny Lahnstein - 01-01-18


No comments: