Friday, January 12, 2018

OF HET ZOU

OF HET ZOU
Landjuwelen
Antwoord op Gemma “ Beknopt “


In aanleg kent het toeval in zijn vervolg telkens dezelfde weg,
vraagt liefde om een aanwezige hand, dansen de spreeuwen in
hun  vlucht, vindt de merel zijn lied weer voorzichtig uit. Het
kan allemaal op het papier. Als jij dat van mij wilt.

Het kan allemaal vermeld als de pen het aandachtige woord
tot leven krast. Een gedicht speciaal voor jou tot stand gebracht.
Hoeveel letters maken jou luidruchtig het hof? Lukraak
hetgeen ik nu beweer. Blanco het open boek.

Willekeur wat ik nu beweer, onbeschreven de ochtend
die nog moet, een tuin die ongewis, een verre blik, een bleek
gezicht. Hier zou jij ontstaan als ik je niet zeker wist, hier
zou het ontstaan als ik niet wist van wat dan ook –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 12 januari 2018
Afbeeldingen ontleend aan screenshots YouTube video 
Lamb - What makes us human

No comments: