Monday, October 31, 2016

STEM XXIIIStem XXIII
Bij mijn vader op bezoek

Afstervend Hoefblad waart het moederbeeld gelijk. Het had
bij leven het vergankelijke  nooit verkozen. In het aardse

verpozen had het zich zoveel mooier uitgedacht.

Als zij zich nu eens zelf zag, spiegelde zij zich de roerloze
bomen, las zij de windstilte in de bedaarde nazomer, wist
zij zichzelf verbonden zonder die ander, het onzekere
voor lief genomen? Het blijft gissen waar haar
natuur zich heimelijk verborg.

Hitte verhindert elke interpretatie, luistert loom een
onaangedaan uitzicht. Ik hang van scherpe schaduwen
aan elkaar, maar rek mijn oordeel uit om niet te snel
ter overweging. Zij was immers zoals ze was.

Zij is niet wie zij ontbreekt, zij was beminnelijk als
liefde en open voor wie haar code kraakte
Losse puzzelstukjes tot het past.

Onwezenlijk het water dat in een eender coloriet
diepe voren tracht te varen, de beschoeiing vloeibaar
beroert in zacht deinende tonen. De hekgolven
besluiten elke historie, dempend en dralend
nadat het zich openbaarde.

De schrille trillers van de Oeverlopers omspannen het
zwerk ten teken dat hun alarm herhaaldelijk onraad kent.
Of het gemeend is laat ik aan derden.

Zal ik dan de eerste zijn mijn schepen te
zullen verbranden zoals nu ooit jij? –

Elbert Gonggrijp, Akersloot, Parkeerterrein veerpont, dinsdag 23 augustus 2016
Foto Elbert Gonggrijp,  augustus 2016
No comments: