Friday, July 06, 2018

A.O.Z.T.

A.O.Z.T.


De verstikkende droge doffe zomer verlangzaamt
trage idealen. In alles zou schoonheid te behalen zijn
en leeft een heimelijke stilte. Onderhuids. De vlinders
vallen schaars als dorre bladeren tussen het
verblindend licht en de diepe schaduwen.

Heb ik teveel geƫist? De tijd stelt uit voor later.
Vele plannen gedijen bij nader uitstel, alles op zijn
tijd. Broeierig verdichten kortademige luchten
voor een blijvend aarzelen.

Geen traan gelaten, maar evenveel dorst.
Een neiging tot dreigen, gebrandmerkte
liefde. Voorlopig geen actie, het grote
wachten kent enkel een ondertussen,
klaar voor een daad –Foto's en Gedicht Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
vrijdag 6 juli 2018

Muziek David Sylvian en Holger Czukay - Plight and premonition
2 comments:

Hilly Nicolay said...

Alles Op Zijn Tijd...

Elbert Gonggrijp - dichter (1965) said...

Inderdaad en in alle rust. Daar ontbreekt het vaak aan in onze maatschappij. Leven in het moment. Een zelfbedachte afkorting uit het verleden die nog altijd actueel voor mij is. Een spirituele uitspraak ook. Meanderen door het leven als een rivier en vanzelf uitkomen waar je moet zijn. Doelen stellen zonder ze direct te willen verwezenlijken..