Sunday, July 08, 2018

SMOKIN'

Smokin’


Halverwege ergens op je tocht te gaan stoppen
omdat je natuur dat ingeeft, omdat het niet anders is,
omdat het moet. Veulens onschuldig aan moeders
zijde, een reiger aan de sloot met nek
uitgestrekt op scherp.

Thuisgekomen in deze warme zomer het late
avondlucht, wemelt het van gedachten, het zwieren
van talloze gierzwaluwen. Jezelf te overwegen
bij het roken van een eerste sigaar, zal ik
wel of niets, zal ik beiden overslaan.

De tuin een geduldig wachten onder de zachte
klanken van jouw mijmeren. Het nestkastje nog vol
dood van een te jong gestorven koolmees.

Waar was ik ook al weer gebleven toen ik
de askegel voorzichtig tegen de asbak aftikte.
Waar was ik toen ik destijds ooit hetzelfde
ogenblik uitprobeerde.

Niets vindt zichzelf
terug, ook ik niet. Maar
geeft het? –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
zondag 8 juli 2018

No comments: