Monday, July 23, 2018

VAN DIT SOORT DINGEN

Van dit soort dingen


Maar nu, nu in deze tuin, nu alles wakker wordt,
bezig is zijn toegeëigende plek in te nemen, hoor
de stuntvliegende jonge gierzwaluwen, zie de
ijverige hommels en bijen, zie mij aan deze
tafel tijdens dit schrijven – hoezeer en
hoezeer het verweer?

Tegen welke tijd? Niets kent het onderscheid
tussen het nu en altijd, wat je ziet is wat je krijgt.
Er is meer dan wat er later misschien ooit
valt te bezien. Een mogelijke God?

Geluk houdt een zeker vergeten in, een vergeten
van het willen weten, de dagelijkse dingen, de
beslommeringen. Geluk duurt een tuin, een
morgen, het uitnodigende licht.

Dit is wat je aantreft. Hoezeer de seizoenen
niet stilstaan, hoezeer elk uur een ander standpunt,
alles wil waarachtig zichzelf, zoals ook jij zoveel
nu, zoveel liefde, ook al had het misschien
wel anders –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
maandag 23 juli 2018

No comments: