Tuesday, July 10, 2018

PLAT

Plat

Ik droomde dat de wereld niet bestond.
Ik vervreemdde, ik ontwaarde mij leegte, ik
hoopte dat men mij zou vergeven, zelfs
leven leek leegte.

Wakker geworden keek ik met moeite in
een plotseling grauwe morgen. Kil, tegen
regen aan, stormachtig grijs. Alsof ik of
iets nog te slapen lag.

Het stil verwijt om het één of ander
terwijl op zich niets veranderd was dan
in iets anders, een ogenschijnlijk
zelfde oponthoud –Gedicht + Foto Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
dinsdag 10 juli 2018

2 comments:

Hilly Nicolay said...

Alles nog steevast.

Elbert Gonggrijp - dichter (1965) said...

Je kunt de wereld als eendimensionaal ervarern, er geen contact mee maken. Daarvan droomde ik en werd in een grwauwe dag wakker. Schijnbaar ook eendimensionaal. Maar zoals gezegd door jou: de wereld draait gewoon door. Het is enkel maar een kortstondige beleving...