Monday, May 28, 2018

CASUS

Casus


De natuur leidt af van haar 
doodsoorzaak. Grommende wolken,
een vergankelijke Libelle alsof hij
nog op de wieken kan, de vleugels
krampachtig gespreid.

De merel liegt onophoudelijk zijn
zang, verlegen verheven ten toon.
Liefde moet telkens over, een
zoveelste scenario.

Sterfte heeft een hoog inhoudelijk 
gehalte. Het zoemt en gonst ervan
met de uiterste precisie van een
onontkoombaar uitroepteken.
Daar ligt het dan, om heen
te gaan of te blijven - 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 28 mei 2018


No comments: