Wednesday, May 30, 2018

GROOT ONDERHOUD

Groot onderhoud


Ik zou mijzelf natuurlijk buiten het 
verhaal kunnen laten dat ik ooit eerder
beweerde of het verhaal geheel buiten
mij. Er zou geen zon meer schijnen,
 ik zou niet op dit bankje hoeven
zitten, alles van dien aard was
volstrekt uitgesloten.

Ergens uit de kamer klinkt 
onophoudelijk harpmuziek, ligt
poëzie binnen handbereik. Via
klank zou ik kunnen ontstaan,
maar zachtjes.

Ook al word ik niet begrepen, lees
jij niet mijn letters, ook al is de natuur
vlijtig bezig, misschien wordt het iets
om de taal heen. Iets om te leren
begrijpen ook al weet ik zelf
nu niet hoe – 


Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
woensdag 30 mei 2018

No comments: