Tuesday, May 22, 2018

DAGPAUWOOG II

Dagpauwoog II


In deze tuin, in het ondertussen
van een nauwelijkse ochtend het
fladderend oponthoud van de
Dagpauwoog - de ferme vlucht
van hollen of stilstaan.


Zonnebadend op de tegels naar
het oogverblindend licht. Een waar
geschenk wie ernaar wenst te
kijken als zij met haar vleugels
prijkt - wijd gespreid -


Elbert Gonggrijp,
Tuin Egmond aan den Hoef,
Zondag 20 mei 2018


No comments: