Thursday, May 31, 2018

MEEWARIG

MEEWARIG
I-Phone opname


Regendruppels sprankelen de Vrouwenmantel. De tuin
een bedachtzame moeder, een koelte die de verhitte
dromen van de zomer uitdoofden. Een geruststellend
tot bedaren komen.

Als ik ergens in wilde wonen dan was het in dit vacuüm,
het behoedzame groen, het geruststellende van stilte. Ik
zou je uitnodigen om hieraan mee te doen. Het immer
gestage groeien, maar zo meewarig als jij toen.

Zoals destijds een hand door je haren. Terloops
dit vredig oponthoud, dit alom vertegenwoordigde,
nimmer overwegende wat het bezielde. Daar
zo middenin vereeuwigd –



Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
donderdag 31 mei 2018

No comments: