Sunday, May 06, 2018

OOGVERBLINDEND

OOGVERBLINDEND
Uitgewerkte I-Phone opname


Het verloopt in spanningsbogen, een heuse lente, die schier
onverholen de winter heeft doorstaan. Oogverblindend licht in
bloemborders tentoongesteld, de protserige kaarsen van de
kastanje, bijkans wanstaltig als ornament aangewend.

De vruchtbare aarde verliest zijn zwaarte nu de zwoele wind
zachtjes aan mijn bevindingen toetst. De natuur in volle wasdom.
Waar malen wij dan nog om? De liefde kent eendere streken.
Wat uit zijn voegen barst krioelt van leven.

Het zindert van die beweging die ons heden ten dage heeft
verrast. Hoe voorbarig waren dan niet onze zorgen nu de morgen
blaakt van opperste gezondheid? Bij het oponthoud ruim baan
voor al wat nu onverminderd van vreugde spreekt –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
zaterdag 5 mei 2018  


No comments: