Tuesday, May 22, 2018

EQUIVALENT

Equivalent


Mocht ik een woord hebben vergist,
mogelijk had het nog klank gevat
zoals een varen rankt in schier
oneindige variaties.


Ik bedoel hoeveel wereld past in
taal opdat het rijmend wordt, een
passend metrum krijgt, betekenis
vervat die beklijft?


Zo bestaan er miljarden korrels
naamloos zand, zo bulkt een boom
van ruisend blad, golft de
onophoudelijk zee. Het bestaat
allemaal, talrijk als poëzie.


Nog afgezien de liefste en dat ben
jij. Als ik in jouw ogenblik kijk
verzilvert geen encyclopedie jouw
diepgang, jouw bezieling, jouw
onnoemelijk jij -


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 21 mei 2018


No comments: