Monday, May 28, 2018

MEMENTO MORI

MEMENTO MORI


Bedenkelijk het sterven indien je bij het omkijken
niet naar waarheid hebt geleefd. Wat er werkelijk toe
deed moest van tevoren begonnen door de zin
van het bestaan vroegtijdig te doorgronden.

De natuur kent geen eindig einde, maar herneemt
zich door alle seizoenen, hoeft zich niet te beraden
op haar daden, houdt het karig of weldadig al
naar gelang.

Was jij het moeder die de dood zo nuchter kon
benaderen, had je zijn reden dieper doorgrond dan
ik enkel had te raden. Ik zie je nog zitten in de
schaduw van de hazelaar.

Het is een warme mei, nauwelijks te dragen, maar
het brengt jouw beeld dichterbij. Nauwelijks hoorbaar
in de stilte, maar toch heel wezenlijk. Wennen
doet het nooit ondanks de tijd –Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 28 mei 2018

No comments: