Friday, May 04, 2018

STILAAN

STILAAN
I-Phone opname
Na Dodenherdenking


Toen werd het stiller dan stil, stiller dan wij de doden
herdachten, hoe zij vielen, één voor één, het gezicht nog
krampachtig, het lijf verstard. Toen kroop het licht
weg achter de gevels, valer wordend licht.

Geen dag of nacht, eenmaal vlammend aan de horizon.
Toen werden de dingen stiller dan stil, de bloemen nog open,
verstomd in hun houding, geen leven te zien. De stilte
vergaf ons dat wij bestonden.



Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 4 mei 2018

No comments: