Saturday, May 19, 2018

SUBSTITUUT

SUBSTITUUT
N.a.v. Foto Astrid van Rijn


Aftasten, afplakken, doorhalen wat niet van toepassing is. Waar land
ophoudt, lucht doorgaat, bomen omgekeerd hun kale takken verstaan.
Zand en water in een onlosmakelijk verband een zekere toestand
van ontstaan en vergaan. Tot welke hoogte heb je dit zo gewild

of ontstond dit spontaan, verhouden vlakken zich zoals je er
de indruk van onthield in de grillen van je geest, een impulsief
creatief moment, een toespeling op het lot, op elke plek waar
je ooit bent geweest. Verleden, heden inwisselbaar?

Stift, grafiet en tape houden bij elkaar waar destijds het spiedend
oog met de camera willekeurig meebewoog. Leer mij in te zien wat jij
bedacht misschien en ik beleef het geheel evenzeer in de
elementaire taal van jouw alchemie –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 18 mei 2018
Foto ( Mixed Media, grafiet, stift, tape, foto's ) – Astrid van Rijn – 2018
No comments: