Wednesday, May 30, 2018

EXPONENTIEEL

Exponentieel


Daarvan verlies ik het:
de ondoorgrondelijke voortgang 
van de ontwikkeling. Het is
het bestaansrecht buiten
elke vorm van poëzie.

Zo voedt de koolmees
onophoudelijk zijn jongen
talloze malen sneller dan
ik dichten kan tot
ongeëvenaarde
groei.

Ik zie het gelaten aan in
zinsbegoocheling, moet het doen
met mijn schamele taal.

Er bestaat blijkbaar een
verhaal zoveel duidelijker dan
ik en het laat zich maar
niet vertellen –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
woensdag 30 mei 2018

No comments: