Friday, November 04, 2016

INVENTARIS

Inventaris


Laat het achterwege, licht en schaduw, zon en regen,
een vergeten inventaris, wat verteert en allengs nog
bewoog. Een toegekend testament, maar voor wie
het hoogst gebodene. Ik schonk het je, als ik kon.

De speeltuin is verlaten. Het leven is er uit. De kinderen
verdwenen zichzelf 
achterna. Het licht moet aan, moet 
uit. Papieren schuiven over de tafels, Er dient nagedacht 
om te mogen leven of te sterven.

Wat te doen vandaag, ik zou net zo goed binnen als
buiten. Ik wil de ruimte, de leegte, het heden zoals het
verleden. De inventaris waarin ik mij duidelijk vergiste,
de erfenis die nimmer overgaat.

Hier sta ik, ter plekke, op de grens van
bewolking en regen en aarzel mij
terdege het voorbijgaande –Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  vrijdag 4 november 2016
Foto Elbert Gonggrijp,  november 2016


No comments: