Friday, November 04, 2016

RAAM
RAAM
N.a.v. song Angel Olsen
“ Windows “


Het gordijn op een kier om niet te zien hoe
of wie – terwijl de nacht van regen vlaagt,
de storm uiterst beducht, jij ergens nooit
op iets bent bedacht.

Het is niet moeilijk om eenzaam te zijn – te
beminnen des te meer, nu je slaapt, nu je
onbenullig van besef de dekens opslaat.

Achter het gesloten raam wil alles nog als
nieuw, wil het verhaal betracht hoeveel ik wel
niet van je hou. Het is zo waar weliswaar,
maar –

ik hoor mijzelf alsmaar ademen, mijzelf steeds
denken dat echte vrede niet bestaat, het leven
geen schaduwzijde kent, alsof ruimte in alle
stilte kansen biedt, ook als je die mij niet –

hopeloos op het papier, onaf, vacant als
ik het dichten wil. Hier durf ik dit donker niet
aan, liefste, heb mijn leven lief, warm mijn lijf – 

het zou wel eens allemaal over kunnen
gaan – als jij dat wilt, als ik dat beaam.
Maar houd het raam dicht, hou mij vast,
voor zolang –

Elbert Gonggrijp,  Egmond aan den Hoef,  vrijdag 4 november 2016
Foto Elbert Gonggrijp,  november 2014No comments: