Friday, June 01, 2018

BUITEN

BUITEN
Uitgewerkte I-Phone opname


Nu je jezelf beloofde alles buiten te sluiten, enkel
het voornaamste te doen, bleef enkel de overweging
over en de goedbedoelde liefde die een reikende hand
betrof waar je niet bij kon. Hoeveel leven restte
je dan nog?

De alom aanwezige tuin glimlacht ervan, een
voortdurende herinnering aan het gulle verkwisten,
een gelukzalig overleven, omdat er nu eenmaal
meer zal dan stilte. En het denken natuurlijk,
maar dat sprak voor zich.

Nadere details volgen als het wordt
vervolgd weer opstapt en plaatsmaakt
voor een nieuwe keuze –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
vrijdag 1 juni 2018

No comments: