Thursday, June 07, 2018

EXISTENTIEEL

Existentieel
Uitgewerkte I-Phone opname


Ik heb het vaker ontmoet, het onooglijke detail: een
wolfspin kruipend tussen de keien, de steenbreekvaren
in zijn hedendaags groen, de hongerige schaduwen
binnen het raamwerk van de tijd.

Een dag uitmondend in bedrijvigheid. Er kan van alles,
veel is onontkoombaar geschied. Een zwoele morgen,
na koffie en ontbijt, vervlogen daden, nieuwe kansen
in het verschiet.

De levenloze dingen achteloos, de emmers, de
plantenpotten, een besmeurd knuffelbeest, zelfs
de koffiekan. Vanuit het triviale valt geschiedenis
te maken, jezelf te verwonderen waarom ze
juist hier en nu.

En ik ben hier, ben mij gewaar dat er voor mij
eenzelfde vraag, een ontboezeming behoeft als je
daartoe de noodzaak zag, maar hoe overbodig
dit onnodig overpeinzen –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
donderdag 7 juni 2018

No comments: