Thursday, June 07, 2018

LEXICON

Lexicon
Uitgewerkte I-Phone opname


Mogelijk is het nodig het boek van dode dichters
erop na te slaan om je eigen taal uit te vinden. Het
is dichterbij te lezen in het kleine universum, het
alfabet, het pure, het echte.

Neem een tuin die in het voorjaar een lustoord
van liefde vertolkt, waar ik jou in geuren en kleuren
bespeur, waar ik jouw wezen doorgrond. Omdat
je hier ontstond. Omdat je zou.

Geen pagina dezelfde. Een onmetelijk lexicon
om grip op te willen krijgen, om over de ware
betekenis maar te zwijgen. Vanuit dit idee
jou te leven – in boekdelen –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
donderdag 7 juni 2018

No comments: